Season 6.9 Qủy Kiếm
Exp: 150x
Master Exp: 50x
Drop: 20%
Relife
Vào Game
Season 6.3 Chưa Open
Exp: 150x
Master Exp: 50x
Drop: 20%
Resets
Chưa Open